dimarts, 1 de març de 2016

autoretrat#1

Retrat#1FORMA:

 fotografia vertical.una noia amb el llavis vermells com la seva camisa, el color de la seva pell con el seu top, el cabell de color clar y en el fons un cotxe blanc.

 CONTINGUT:

  la mirada es: atractractiva, sensuals,  rebuscada y molt expresiva

CANAL:

 tanques en la via pública.

COLOR:

 Vermell: passió i elegància

COMPOSICIÓ:

vertical: sensació de rigidesa y autoritat  Il·luminació: contrastada, efecte més dramàtic, teatral i sofisticat. Gestual: molta tendresa, elegant, sensual. Es tracta d’una persona segura de si mateixa. 

OBJECTUAL:

el seu cabell  y la seva camisa.